Hoe nog optimaal onroerend goed verwerven in 2020 ?!

Fiscale aandachtspunten en concrete toetsing belangrijkste optimalisatiestructuren !
Tijdens dit kennisatelier analyseren wij de praktische gevolgen en fiscale aandachtspunten bij de meest courante structuren voor de optimalisatie van de verwerving van onroerend goed.  Wij toetsen elke structuur ook aan vigerende anti-misbruikbepaling.
 
Privé onroerend goed in vennootschappen: do's en don'ts
- de aankoop van (een zakelijk recht op) onroerend goed met een vennootschap als loon in natura: zijn de kosten wel aftrekbaar?
- huren in plaats van ter beschikking stellen,
- is er nog een voordeel indien een marktconforme huur wordt betaald?
 
Aankoop via tijdelijke zakelijke rechten.
- de aankoop blote eigendom/vruchtgebruik door zaakvoerder en vennootschap
- de aankoop blote eigendom / vruchtgebruik met voorafgaande schenking ter vermijding van successierechten; waarop te letten? ?
- gesplitste aankoop tréfonds / recht van erfpacht: kan ik nog steeds registratierechten vermijden? wat bij de wedersamenstelling?
- bouwen op andermans grond: het (accessoir) recht van opstal
- aankoop in onverdeeldheid: het verhoogde verdelingsrecht in het Vlaams Gewest
- de verkoop / onttrekking van onroerend goed met voorbehoud van een recht van erfpacht, recht van vruchtgebruik of de opstallen
 
Beëindiging zakelijke rechten
- aandachtspunten inkomstenbelasting, btw en registratierechten
- uitwerken van een correcte en marktconforme vergoedingsregeling
- uit onverdeeldheidtreding onroerend goed: niet steeds het verdelingsrecht volgende fiscus!
 

Sprekers

Philippe Salens - EY Tax Consultants

Datum
02/12/2020
09:00 - 12:30
Attesten

Iab/bibf/ibr: 3,5 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

 

02/12/2020 09:00 - 12:30