Basiscursus successieplanning voor professionals !!

Kennis en toepassingen actuele planningstechnieken
In deze 2 online sessies Basiscursus successieplanning krijgt u een selectie van praktijkgerichte en nuttige technieken. 
Praktische oplossingen waarmee u uw cliënt kunt begeleiden in zijn zoektocht naar aangepaste oplossingen..
Op basis van concrete cases en praktijkvoorbeelden krijgt u inzicht in de belangrijkste planningstechnieken.

De nodige kennis om uw klant in de praktijk te begeleiden.
- De voornaamste bepalingen van het wettelijk erfrecht
- Wettelijk kader successierechten/erfbelasting
- Financiële planning    
- Huwelijkscontract:
     - mogelijkheden van een huwelijkscontract    
     - optimalisaties via huwelijksovereenkomst
     - bescherming vermogen via huwelijkscontract
- Testament
    - soorten testamenten, kosten, procedure,
    - reservataire erfgenamen, inkorting
- Schenking
    - schenken van onroerend goederen in Vlaanderen
    - schenken roerend goed,
    - bankgift, schenking via notaris- procedure, documenten
    - schenken met voorwaarden, wat is mogelijk 
- Levensverzekering
    - actuele mogelijkheden voor successieplanning
    - levensverzekering als alternatief voor schenking of testament 
- Technieken om successierechten/erfbelasting te beperken of te vermijden
- De concrete toepassing en gevolgen van de antimisbruikbepaling.
- Successieplanning voor samenwonenden
- Aangepaste technieken voor nieuw samengestelde gezinnen.
- Toepassing duolegaat
- Praktische uitwerking generation skipping, hoe, wanneer, voorwaarden, middelen, ..

Sprekers

Elke Croppen - Bright

Steven Seyns - Bright

Datum
02/12/2020
09:30 - 12:30
09/12/2020
09:30 - 12:30
Attesten

Iab/bibf/ibr: 6,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor deze Check-up bedraagt € 365 (excl. BTW), voor bijkomende deelnemers van hetzelfde kantoor bedraagt de inschrijvingsprijs € 330 (excl. BTW).
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging samen met de factuur.

02/12/2020 09:30 - 12:30
09/12/2020 09:30 - 12:30