Groepsbijdrage en andere fiscale verliesverwerkingen. Welke techniek gebruiken en wat zijn de gevolgen ?!

Hoe het best omgaan met fiscale verliezen ?
Er zijn diverse  technieken om met een fiscaal verlies om te gaan. We denken hier in eerste instantie aan de groepsbijdrage, waarmee we verliezen van één vennootschap, fiscaal in mindering kunnen brengen bij een andere vennootschap. Of we denken ook aan de carry-back, waarvoor we tegen 30 november een keuze dienen te maken of we hier gebruik van zouden maken, maar wat zijn nu concreet de gevolgen er van ?

Welke techniek kiezen en wat zijn de gevolgen ?!
- Kan ik verliezen zomaar onbeperkt overdragen en fiscaal in mindering brengen?
- Wanneer ik verschillende groepsvennootschappen heb met verlies, bestaat er dan een morgelijkheid om met meerdere vennootschappen een groepsbijdrageovereenkomst af te sluiten ?
- Klopt het dat ik een grotere groepsbijdrage kan organiseren dan het verlies van de vennootschap?
- Heeft het een fiscaal voordeel om soms een ‘lagere’ groepsbijdrage af te spreken dan maximaal mogelijk is ?
- In het kader van de optimalisering van mijn groepsstructuur heb ik enkele fusies doorgevoerd, zijn hier aandachtspunten waarop moet gelet worden?
- Klopt het dat de beperkingen van de korf niet van toepassing zijn op groepsbijdrageovereenkomsten?
- Hoe moet een groepsbijdrage boekhoudkundig worden verwerkt (volgens de CBN) ? Hoe wordt dit dan in de fiscale aangifte verwerkt?
- Kan ik met een ‘buitenlandse’ vennootschap een groepsbijdrageovereenkomst afsluiten?
- Hoe vul ik precies het formulier 275CTIG van een groepsbijdrageovereenkomst correct in?
 

Sprekers

Carl Van Biervliet - Vandelanotte

Datum
04/12/2020
09:30 - 11:30
Attesten

Iab/bibf/ibr: 3,5 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

 

04/12/2020 09:30 - 11:30