Praktijkvragen fiscale procedure. Tips & trics bij controles, vraag om inlichtingen, grenzen beroepsgeheim en bankgeheim, onderzoeksbevoegdheden bij derden, bericht wijziging …

Praktische tips & tricks voor economische beroepers. 
- Is een belastingplichtige verplicht om steeds te antwoorden op een schriftelijke vraag om inlichtingen? Hoe zit het met een bericht van wijziging?
- Zijn bankgegevens nog veilig voor de fiscus?
- Welke onderzoeksbevoegdheden heeft de fiscus bij derden: klanten, leveranciers, banken, softwareleveranciers, etc.?
- Kunnen er sancties worden opgelegd omwille van een gebrek aan medewerking tijdens een fiscale controle?
- Wat houdt een aanslag van ambtswege eigenlijk in? Hoe ernstig is een omkering van de bewijslast?
- Wat gebeurt er indien de fiscus fouten maakt? Kan de fiscus gebruik maken van onrechtmatig verkregen bewijs voor het vestigen van een belasting?
- Hoe kan een belastingplichtige zich in de praktijk voorbereiden op een onaangekondigde fiscale visitatie?
- Hoever in de tijd kan de controleur teruggaan? Dient u akkoord te gaan met een uitbreiding van de onderzoekstermijn wanneer de voorafgaande kennisgeving u ter gelegenheid van een visitatie wordt overhandigd?
- Mag een controleur alle bestanden die op uw computer staan zomaar consulteren? Is uw privé e-mailverkeer veilig voor de controleur? Hoe zit het met documenten die beschermd zijn door een beroepsgeheim?
- Heeft een controleur zonder meer de vrije toegang tot alle ruimten die hij wil betreden of heeft hij de toestemming van de belastingplichtige  nodig?
- Moet men steeds antwoorden op mondelinge vragen van de controleur of heeft een belastingplichtige een zwijgrecht? Hoe kan men de mondelinge vragen van de controleur het best beantwoorden? Kan u alles in vertrouwen bespreken met de controleur?

Sprekers

Charlotte Lardenoit - Sansen International Lawyers

Datum
Attesten

Iab/bibf/ibr: 3,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.