Financiële KPI's – hoe efficiënte financiële boordtabellen opmaken & toepassen ?! Welke KPI's verdienen een bijzondere aandacht in moeilijke economische omstandigheden?

Financiële gezondheid doorlichten, opvolgen en bijsturen ! Welke KPI's verdienen een bijzondere aandacht in moeilijke economische omstandigheden?
Financiële KPI’s (Key performance indicators) geven de financieel- en algemeen manager eigen boordtabellen waarmee zij de financiële gezondheid van de onderneming kunnen doorlichten, opvolgen en bijsturen. 
U werkt hier met Key Performance Indicators die de traditionele financiële ratio’s vervangen.  

Financiële KPI’s essentieel bij sturen financiële resultaten.
Deze praktijkopleiding vertrekt van de traditionele ratio-analyse,  waarbij al snel wordt overgeschakeld naar meer specifieke indicatoren die niet alleen de prestaties meten, maar ook informatie leveren omtrent strategische beslissingen.
Met deze informatie kan de ontwikkeling van de onderneming als geheel gevolgd worden, en dit in vergelijking:
-  met het verleden
-  met andere groepsvennootschappen
-  met de concurrentie
-  enz.

KPI’s als financieel beslissingsinstrumenten
Daarnaast is het een handig instrument om budgetten mee op te bouwen door de diverse gegevens en indicatoren te extrapoleren.
Het gebruik van de KPI’s geeft bovendien het voordeel dat een strategie op de lange termijn relatief eenvoudig vertaald kan worden naar prestaties op de korte termijn.

Welke KPI’s zijn voor u belangrijk?
Volgende financiële KPI’s komen onder meer aan bod :
- Basis inzake rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit
- Netto lange termijn financiering
- Netto lange termijn financiering herbekeken
Behoefte aan werkkapitaal
Balans voor de manager
- Netto lange termijn financiering berekenen en matchen
Berekening en controle van het werkkapitaal (hoe het werkkapitaal onder controle houden)
Liquiditeit levels en financiële structuur
- Werkkapitaal ratio’s
Ebit en ebitda ontwikkelingen
- Netto operationele cashflow

Sprekers

Guy Parmentier - Parmentier bedrijfsrevisoren -

Datum
09/12/2020
09:00 - 17:00
Attesten

Iab/bibf/ibr: 7,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De deelnameprijs bedraagt € 587 (excl. BTW).
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine ondenemingen) of 20 % (middelgrote ondernemingen) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief BTW. Het subsidieerbaar bedrag van deze opleiding bedraagt € 579.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging en de factuur wodt aansluitend verzonden.

09/12/2020 09:00 - 17:00