De nieuwe Autofiscaliteit na de hervormingen VenB ! Auto, mobiliteit & fiscus 2020. Noodzakelijke update !!

Autofiscaliteit ingrijpend veranderd, zowel in de PB als de VenB
De autofiscaliteit is grondig gewijzigd door de diverse eindejaarswetten.  Hoog tijd voor een update.  Op basis van de wetteksten krijgt u een schematische, praktijkgerichte analyse van de nieuwe autofiscaliteit.
Zowel in de PB (werknemers, zelfstandigen) als in de VenB zijn de wijzigingen ingrijpend.  Duidelijke antwoorden in een correct kader zijn nu meer dan nodig.

Aftrekregels voor auto’s in de VenB – PB – BTW
-  Wat verandert er concreet bij de fiscale aftrek autokosten zowel in de personenbelasting als de vennootschapsbelasting ?
- Hoe het voordeel alle aard en aftrek autokostencorrect berekenen na de hervormingen ?
- Wat met de aftrekbaarheid voor elektrische wagens?
- Is de fiscale aftrekbeperking autokosten ook niet van toepassing voor de kosten die aan derden worden doorgerekend, ook als die kosten uitdrukkelijk en afzonderlijk op factuur zijn vermeld
- Wat betekent concreet de afschaffing vrijstelling meerwaarden op bedrijfsvoertuigen ?
- Wat is de impact recente rechtspraak rond de bezoldigingstheorie en terbeschikkingstelling van personenwagens
- Kosten eigen aan de werkgever: hoe concreet het woon-werkverkeer & 40 dagen-regel toepassen ?
- Wat zijn de wijzigingen in de  berekening van het voordeel van alle aard indien de werkgever de brandstofkosten verbonden met het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen geheel of gedeeltelijk ten laste neemt ?
- Blijft de autoaftrek in de PB op een eenvormige aftrek van 75 % ?
- Hoe de fameuze VAA correct berekenen vandaag en eveneens met een overgangsregeling ?
- Hoe die berekening van de VAA correct toepassen in  2020 ?  

 - Heeft de afstand tussen woonplaats en werkplaats een invloed op de berekening van de kosten van het woon-werkverkeer ?
 - Welke kosten van het woon-werkverkeer per auto zijn fiscaal aftrekbaar als gekozen wordt voor de aftrek van mijn werkelijke kosten?
- Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op de forfaitaire aftrek van 0,15 euro per afgelegde kilometer voor het woon-werkverkeer zonder beperkingen?
- Hoe de gebruikskosten van een auto voor het woon-werkverkeer verantwoorden?
- Wanneer specifiek forfait en wanneer algemeen forfait toepassen ?
- Afzonderlijke regeling voor lichte vrachtwagens ?
- Wanneer is de aftrekbeperking in BTW van toepassing ?
- Hoe bepaalt u het percentage beroepsgebruik van een gemengd gebruikte personenwagen/motorfiets?
- Welke van de 3 methodes toepassen en hoe dit concreet doen ?
- Wat zijn de implicaties van het terbeschikking stellen van een tankkaart ?
- Wat bij verkoop van de bedrijfswagen ?

De toepassingen Cash for car en ander mobiliteitsvergoedingen.
- Hoe wordt het brutobedrag van de mobiliteitsvergoeding berekend ?
- Moet de werkgever dan nog tussenkomen in het woon-werkverkeer ?
- Hoe wordt de werknemer belast ?
- Wat zijn de fiscale implicaties voor de werkgever ?
- In welke mate is de mobiliteitsvergoeding aftrekbaar ?
 

Sprekers

Roel Van Hemelen - KennisAteliers

Datum
08/12/2020
13:30 - 17:00
Attesten

Iab/bibf/ibr: 3,5 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

 

08/12/2020 13:30 - 17:00