Fiscaal jaaroverzicht, eindejaarsoptimalisatie 2020 en optimalisatie 2021 op één dag!

Synthese van alle fiscale wijzigingen en hoe toepassen en anticiperen !
Einde 2020 wordt u met meerdere fiscale aandachtspunten geconfronteerd:

  • Sinds 1 januari 2020 en naargelang de loop van het boekjaar treden de maatregelen van de tweede fase van het Zomerakkoord voor alle vennootschappen in werking. Ze zijn dus op kruissnelheid en moeten actief toegepast en geoptimaliseerd worden.
  • De coronacrisis heeft aanleiding gegeven tot een reeks maatregelen met fiscale impact: wij brengen u een actueel en praktijkgericht overzicht.
  • Daarnaast is er de blijvende stroom aan rechtspraak en administratieve standpunten zowel in de personen- als in de vennootschapsbelasting.


Nood aan een praktisch overzicht !

Dit seminarie biedt u een dagprogramma dat daar maximaal aan tegemoetkomt:

  1. Jaaroverzicht 2020 vennootschapsbelasting: nieuwe voor uw dagelijkse praktijk relevante wetswijzigingen, rechtspraak en administratieve standpunten.
  2. Praktijkgerichte checklist voor de (eindejaars)optimalisatie van vennootschappen voor aanslagjaar 2020 (gebroken boekjaren) en aanslagjaar 2021.
  3. Hoe uw vennootschap maximaal optimaliseren vanaf 1 januari 2021 ?
  4. Jaaroverzicht 2020 personenbelasting: nieuwe voor uw dagelijkse praktijk relevante wetswijzigingen, rechtspraak en administratieve standpunten.


Alzo helpt dit seminarie u om “per einde 2020” helemaal bij te zijn en vol vertrouwen elke dag opnieuw uw klanten optimaal te begeleiden.
 

Sprekers

Filip Mees - FMC en TeamAccount

Datum
09/12/2020
09:00 - 17:00
Attesten

Iab/bibf/ibr: 7,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

Deelnameprijs bedraagt € 420 (excl. BTW - subsidieerbaar bedrag KMOP € 412). Voor de bijkomende deelnemers van hetzelfde bedrijf bedraagt de deelnameprijs € 350 ( excl. BTW - subsidieerbaar bedrag KMOP € 342) per bijkomende deelnemer.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine ondernemingen) of 20 % (middelgrote ondernemingen) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief BTW. Onze facturen vermelden de subsidieerbare bedragen !
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging per mail en de factuur.

 

09/12/2020 09:00 - 17:00