Verhuur onroerend goed met BTW. De oplossing voor uw bedrijfsgebouwen?

U krijgt vaak het advies om uw bedrijfsgebouwen af te zonderen in een patrimoniumvennootschap. Maar de verhuur van het bedrijfsgebouw aan de werkvennootschap viel buiten toepassing van de BTW, waardoor u op zoek moest gaan naar fiscaal complexere alternatieven als de BTW-eenheid, zakelijke rechten of onroerende leasing.
 
Sinds 2019 is het echter mogelijk om onder bepaalde voorwaarden de onroerende verhuur toch te onderwerpen aan het btw-regime en aldus ook de betaalde btw bij aankoop te recupereren. In dit KennisAteliers wordt op een praktische manier overlopen hoe u dit kan toepassen, wat de voorwaarden zijn en waar u op moet letten!
 

 • Voor welke gebouwen kan de verhuur met BTW worden toegepast?
 • Wat zijn de voorwaarden waaraan we moeten voldoen?
 • Hoe moet de datum eerste opeisbaarheid vanaf 1/10/2018 juist geïnterpreteerd worden?
 • Hoe moeten we dit praktisch aanpakken? Wat zijn de formaliteiten?
 • Hoe zit het met de uitbreiding van de herzieningstermijn? Hoe moet deze concreet berekend worden?
 • Wat indien mijn onroerend goed tijdelijk leeg staat of tijdelijk voor een niet-btw-plichtige activiteit wordt gebruikt?
 • Wat met het gedeelte van de huurprijs dat betrekking heeft op de grondwaarde?
 • Kan deze regeling ook worden toegepast voor gedeelten van gebouwen?
 • Wie beslist of de huur al dan niet onder btw valt?
 • Kan het btw-regime tijdens de verhuur worden aangepast?
 • Kan het btw-regime bij een volgende verhuur worden aangepast?
 • Zijn er extra voorwaarden voor de verhuur tussen verbonden entiteiten? Hoe worden verbonden entiteiten bekeken?
 • Wat zijn nu nog de verschillen met de actieve verhuur of de verhuur van opslagruimtes?
 • Gelden dezelfde regels voor korte termijn verhuur?

Sprekers

Rob Van den Plas - VAT Square

Datum
25/06/2021
10:00 - 12:00
Attesten

Iab/bibf/ibr: 2,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 139 (excl. BTW).
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20% (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

25/06/2021 10:00 - 12:00