Dé grondige opleiding vennootschapsbelasting!

De VenB na de hervormingen !
Deze 4-daagse grondige praktijkcursus geeft u een inzicht in de praktijk van de vennootschapsbelasting en de techniek van de aangifte.
Met concrete voorbeelden uit de praktijk leert u hoe de vennootschapsbelasting optimaal te begrijpen en toe te passen. Carl Van Biervliet neemt u mee in aangifte vennootschapsbelasting vanuit zijn praktische praktijkervaring, voornamelijk met de kleine en middelgrote ondernemingen.
Wij vertrekken van het boekhoudkundig resultaat en leiden stapsgewijs het fiscale resultaat af.
Ook de berekeningswijze van de vennootschapsbelasting (voorafbetalingen, belastingkredieten, ...) komt aan bod.
Grondige praktijkcursus, wat u in de praktijk nodig heeft
Volgende onderwerpen komen zeker aan bod tijdens de opleiding:

 • Fiscale behandeling van het maatschappelijke kapitaal en de reserves van een vennootschap
 • De fiscale afschrijvingsregels?
 • Fiscale behandeling van meerwaarden
 • De fiscaal/boekhoudkundige te ondernemen acties alsook gevolgen van de mobilisatie van (bepaalde) vrijgestelde reserves.  
 • Aftrek van beroepskosten, inclusief de bezoldigingstheorie en de aftrek van kosten voor privédoeleinden.
 • De verschillende soorten dividenden
 • De extracomptabele aftrekken:
  • De aftrek van buitenlandse verliezen
  • De DBI-aftrek
  • De aftrek van giften
  • De notionele interestaftrek (of wat er nog van overblijft)
  • De investeringsaftrek – inclusief de COVID-19 investeringsaftrek
  • De groepsbijdrage
  • De aftrek van vorige verliezen
 • De tijdelijke COVID-19 maatregelen en de effecten ervan op uw aangifte vennootschapsbelasting komen eveneens aan bod:
  • de carry-back van verliezen
  • de fiscale behandeling van de consumptie-cheques
  • de fiscale behandeling van de ontvangen premies
 • Berekening van de vennootschapsbelasting: verrekening van gedane vooraf betalingen, voorheffingen, …
 • Fiscale stimuli: investeringen in onderzoek en ontwikkeling, aanwerving bijkomend personeel, ...?

 
De ganse opleiding is doorspekt met voorbeelden uit de praktijk, en er wordt telkens teruggegrepen naar het aangifteformulier zelf om met praktisch uitgewerkte voorbeelden en concreet zicht te krijgen op hoe de aangifte juist moet worden ingevuld.

Sprekers

Carl Van Biervliet - Vandelanotte

Datum
04/05/2021
09:00 - 17:00
11/05/2021
09:00 - 17:00
18/05/2021
09:00 - 17:00
25/05/2021
09:00 - 17:00
Attesten

Iab/bibf/ibr: 28,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

Deelnameprijs bedraagt € 1 569 (excl. BTW). Voor bijkomende deelnemers van hetzelfde bedrijf bedraagt de deelnameprijs € 1 423 (excl. BTW) per bijkomende deelnemer.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen)kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief BTW. Onze facturen vermelden de correcte subsidieerbare bedragen !
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging per mail en de factuur.

04/05/2021 09:00 - 17:00
11/05/2021 09:00 - 17:00
18/05/2021 09:00 - 17:00
25/05/2021 09:00 - 17:00