Vereffeningen onder het nieuwe WVV: praktisch draaiboek en fiscale aandachtspunten!

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft ook de regels met betrekking tot de ontbinding en vereffening aangepast. Deze wijzigingen hebben een directe impact op het concrete verloop en op de fiscale optimalisatie van een vereffening. Denk bijvoorbeeld maar aan de beperking van de tussenkomsten van de rechtbank en aan de van rechtswege afsluiting van het boekjaar bij de invereffeningstelling.
 
U krijgt vaak de vraag van een klant om zijn/haar vennootschap te helpen vereffenen.
 
Filip Mees overloopt in een eerste deel een praktisch draaiboek voor u als begeleider/coördinator van een (eenvoudige) vereffening. Stapsgewijs worden daarbij de formaliteiten, aandachtspunten, enz. besproken. Ook de vereenvoudigde “vereffening en sluiting in één keer” komt aan bod.
U krijgt hierbij een handig overzicht dat u voor een concreet dossier steeds als leidraad kan gebruiken, dit vanaf de initiële beslissing tot vereffenen tot aan de laatste formaliteiten na de sluiting van de vereffening.
 
In het tweede deel komen de relevante fiscale aspecten aan bod, zowel voor de vennootschap in vereffening zelf als voor de aandeelhouder-natuurlijk persoon en aandeelhouder-vennootschap, zoals bijvoorbeeld:

  • Welke fiscale regels zijn van toepassing op de vennootschap in vereffening ?
  • Wat met vrijgestelde reserves, latente meerwaarden (bv. op onroerend goed of aandelen), het verlaagd vennootschapstarief, voorafbetalingen, abnormale of goedgunstige voordelen, enz. ?
  • Kan ik nog optimaliseren met liquidatiereserves ?
  • Bijzondere aandachtspunten bij de fiscale aangifte van de vennootschap in vereffening.
  • Welke liquidatieheffing is verschuldigd en kan ik deze optimaliseren ?
  • Hoe wordt de grondslag voor de liquidatieheffing berekend ?
  • Wanneer en hoe moet deze heffing ingehouden resp. betaald worden ?
  • Is een vennootschap-aandeelhouder belasting verschuldigd op de ontvangen liquidatiebonus?
  • Enz.

 
Dit seminarie laat u toe om opnieuw op de hoogte te zijn van de terzake geldende regels, met bijzondere nadruk op de recente wijzigingen. Na het volgen van dit seminarie zal u in staat zijn om een eenvoudige vereffening te begeleiden en optimaliseren.

Sprekers

Filip Mees - FMC en TeamAccount

Datum
04/05/2021
18:00 - 21:00
Attesten

Iab/bibf/ibr: 3,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

04/05/2021 18:00 - 21:00