Practicum woonkredieten Aangifte PB 2021 - Noodzakelijke opleiding correct invullen aangifte PB !

Noodzakelijke opleiding correct invullen aangifte PB !
Schematisch overzicht diverse stelsels met voorwaarden en fiscale voordelen.
In dit kennisatelier wordt zowel federaal als per gewest een overzicht gegeven van de basisstelsels zoals de (geïntegreerde) woonbonus, de chèque-habitat, enz. en de stelsels in een uitdoofscenario zoals verhoogde vermindering voor bouwsparen, complementaire interest, enz.
De voorwaarden om te genieten van die fiscale voordelen worden systematisch aangebracht. Aan de hand van schema’s wordt een overzicht geboden van alle nog bestaande stelsels in hun tijdsperspectief.
 
Praktische verwerking woonkredieten in de aangifte PB!
Dit practicum maakt u en uw medewerkers vertrouwd met de verwerking van de woonkredieten en levensverzekeringen in het nieuwe aangifteformulier PB.
Het fiscaal begrip “eigen woning” wordt grondig geanalyseerd en via voorbeelden en oefeningen gekaderd in de gewestelijke bevoegdheden. De mogelijke combinaties van stelsels worden uitgewerkt en vertaald naar de codes in het aangifteformulier.
 
Correcte toepassing fiscaliteit woonkredieten in de PB & de belastingvoordelen.
Tijdens het practicum PB woonkredieten zal alle aandacht gaan naar het correct verwerken van de woningkredieten en levensverzekeringen bij het invullen van de aangifte PB en het uitrekenen van de gewestelijke en federale belastingvoordelen.
Komen hierbij o.a. aan bod:

  • combinaties van 'oude' en 'nieuwe' woonbonussen en (gebonden) verzekeringen,
  • combinaties van federale en gewestelijke regelingen,
  • herfinancieringsleningen en wederopnames
  • pandwissel of hypotheekoverdracht
  • gebonden levensverzekeringen (optimalisatie via 2de en 3de pensioenpijler)
  • cumul korf lange termijnsparen (niet gebonden levensverzekeringen) en woonbonus
  • opportuniteit lange termijnsparen bij nieuwe leningen

Sprekers

Pieter Debbaut -

Datum
10/06/2021
13:00 - 16:30
Attesten

Iab/bibf/ibr: 3,5 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

10/06/2021 13:00 - 16:30