De zorgvolmacht: wat is het, waarvoor dient het, en wat zijn de voordelen en mogelijkheden?

Heeft u er al eens bij stilgestaan wat er gebeurt als u morgen plots niet meer in staat bent om zelfstandig uw belangen te behartigen? Wie zal uw belangen verdedigen en uw vermogen beheren?
Om te voorkomen dat bij onbekwaamheid het beheer van het vermogen in ‘vreemde’ handen komt, kan een zorgvolmacht gemaakt worden.
Deze regeling op maat wordt gemaakt als iemand nog bekwaam is en voorziet in het beheer van het vermogen wanneer iemand onbekwaam wordt.
Deze sessie behandelt zeer concreet o.a.:

 • Wie neemt beslissingen over het vermogen zoals
  • het beheer van de rekeningen,
  • het innen van de schuldvorderingen,
  • het schenken van goederen aan kinderen of partner,
  • het sluiten van een erfovereenkomst of
  • de opmaak van een testament?
 • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van een zorgvolmacht?
 • Wie kan een zorgvolmacht opmaken?

In dit KennisAteliers bespreekt meester Rinse Elsermans de Zorgvolmacht van A tot Z. Na dit KennisAteliers bent u in staat om met de grootste zorg uw klanten te adviseren over de voordelen en mogelijke valkuilen van een zorgvolmacht.

Sprekers

Rinse Elsermans - Cazimir

Datum
27/04/2021
14:00 - 16:00
Attesten

Iab/bibf/ibr: 2,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 139 (excl. BTW).
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20% (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

27/04/2021 14:00 - 16:00