Check-up BTW 2021 – Gestructureerde check-up van uw BTW-kennis!

Check-up BTW 2021, noodzakelijk voor elke professional !
Deze Check-up BTW 2021 geeft u in 3 voormiddagen een noodzakelijkeall-round opfrissing van uw BTW kennis.
Gestructureerd, praktijkgericht, duidelijk en direct toepasbaar, met voorbeelden en oefeningen.
 
All-round praktijkgerichte opfrissing BTW!

 • Structureel inzicht en principes van btw
 • soorten btw-plichtigen en hun verplichtingen
 • belastbare handelingen, leveringen van goederen en diensten en de plaats van levering
 • maatstaf van heffing & toepasselijke tarief,
 • het recht op aftrek
 • de doorrekening van kosten inzake btw
 • de administratieve btw-verplichtingen en formaliteiten: facturering, boekhouding, bij te houden registers
 • principes en aandachtspunten bij intracommunautaire verwervingen, in-en uitvoer, vrijstellingen
 • correcte toepassing en impact actuele thema’s.
 
Gestructureerde context voor oplossing van concrete vragen!
De rode draad bij deze check-up zijn de vragen waar u dagelijks mee geconfronteerd wordt in uw dossiers.
 • Wat zijn de gevolgen van het type btw-plichtige: volledig, gemengd en gedeeltelijk btw-plichtigen?
 • Waarom is het onderscheid tussen "leveringen" en "diensten" belangrijk en wat zijn de concrete gevolgen voor de btw-plichtige?
 • Wanneer ontstaat het recht op btw-vrijstelling en wat zijn de gevolgen, hoe toepassen?
 • Hoe de plaats van dienst bepalen en wat zijn de gevolgen voor het voldoen van de btw?
 • Wanneer zijn intracommunautaire levering en invoer vrijgesteld? Waar moet u in het bijzonder aandachtig voor zijn?
 • Wanneer kunt u de BTW-heffing verleggen naar de mede-contractant?
 • Welke aandachtspunten respecteren bij verlegging?
 • Wat zijn de vereisten voor de aftrekbaarheid van btw op inkomende facturen?
 • Wanneer is volgens de btw uw factuur correct? Hoe zwaar zijn de gevolgen bij fouten?
 • BTW op kosten; aftrekbaar, niet of beperkt aftrekbaar?
 • Wat zijn de meest gemaakte fouten bij de doorrekening van kosten?
 • Wanneer moet een btw-aangifte en wanneer kiezen voor een maandelijks of een kwartaal aangifte?

Sprekers

Evy Van Dijck - Dé btw-lijn.

Karen Truyers - VAT Square

Rob Van den Plas - VAT Square

Datum
21/04/2021
09:30 - 12:30
28/04/2021
09:30 - 12:30
05/05/2021
09:30 - 12:30
Attesten

Iab/bibf/ibr: 9,0 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor deze opleiding bedraagt € 551 (excl. BTW)
 
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging samen met de factuur.

21/04/2021 09:30 - 12:30
28/04/2021 09:30 - 12:30
05/05/2021 09:30 - 12:30