Fiscale check-up vennootschap ! Continue uitdaging !

Nood aan regelmatige check-up door permanente wijziging fiscaliteit !
Door de bijna continue veranderingen, aanpassingen, interpretaties van de fiscale wetgeving houdt elk advies een risico in. Wat vandaag een aanbevolen optimalisatie is voor uw client is morgen dubieus of niet meer van toepassing.
Om risico’s te vermijden bent u verplicht uw dossiers regelmatig te controleren op de toegepaste optimalisaties en te toetsen aan de fiscale actualiteit.
 
Actuele checklists fiscale optimalisatie!
Dit kennisatelier geeft u een concrete handleiding om elk dossier te evalueren op de toegepaste optimalisaties. Is de fiscale context van het dossier nog steeds actueel en wat zijn de eventuele risico’s in dat dossier?
Bovendien krijgt u tevens suggesties voor de toepassing van nog efficiënte optimalisaties.

  • De impact van de hervorming VenB.
  • De gevolgen van de hervorming van het vennootschapsrecht
  • De “strengere” houding van de fiscus.
  • De impact van de diverse hervormingen op de “klassieke” optimalisaties?
  • Zijn alle optimalisaties optimaal benut?
  • Welke ‘klassieke’ optimalisaties kunnen niet meer of houden grote risico’s in?
  • Wat zijn eventuele alternatieven voor de achterhaalde optimalisaties?
  • Hoe de roerende voorheffing (VVPRbis) en de Liquidatiereserve optimaliseren?
  • Wat zijn de meest voorkomende discussies bij controle?

Sprekers

Roel Van Hemelen - KennisAteliers

Datum
20/04/2021
13:30 - 17:00
Attesten

Iab/bibf/ibr: 3,5 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

20/04/2021 13:30 - 17:00