Managementvennootschap versus fiscus ! Aftrek managementvergoeding steeds meer onder vuur van de fiscus !

  

Nog steeds interessant voor fiscale optimalisatie?
De fiscus stelt de aftrekbaarheid van management fees meer en meer in vraag. Daarbij wordt in eerste instantie het bestaan en de werkelijkheid van de prestaties in vraag gesteld. Tijdens dit kennisatelier worden de juridische en fiscale voordelen en knelpunten  geanalyseerd en uitvoering geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.
Fiscale knelpunten managementvennootschap .
 - Waarom
een managementvennootschap en wat zijn vandaag nog de (fiscale) voordelen van een managementvennootschap.
 - Specifieke (juridische) aandachtspunten bij het opzetten van een managementvennootschap
 - Burgerrechtelijke en strafrechtelijk aansprakelijkheid van de managementvennootschap
 - De valkuilen van de simulatie: fictieve akte (absolute simulatie), geveinsde akte (relatieve simulatie)
 - Wat zijn de gevolgen van simulatie op het vlak van de inkomstenbelasting?
 - Kan de antirechtsmisbruikbepaling toegepast worden?
 - Wat zet u best wel in een overeenkomst met de opdrachtgever en wat niet?
 - De managementvennootschap en de problematiek van de schijnzelfstandigheid
 - De managementovereenkomst als vennootschapsmandataris
- Voor- en nadelen van een vennootschapsmandaat
 - Kunnen de vergoedingen abnormale of goedgunstige voordelen uitmaken en zo ja, wat zijn de gevolgen daarvan?
 - Wat zijn de gevolgen bij herkwalificatie? Implicaties op sociale zekerheid, fiscale en arbeidsrechtelijke gevolgen
- Zijn er alternatieven of andere oplossingen?

Sprekers

Roel Van Hemelen - KennisAteliers

Datum
26/04/2021
13:30 - 17:00
Attesten

Iab/bibf/ibr: 3,5 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

26/04/2021 13:30 - 17:00