PAKKET Belastingcontrole van A tot Z

De belastingcontrole van A tot Z in drie delen: 

Deel 1: De onderzoeksfase

Een belastingcontrole kan een grote impact hebben op uw bedrijf. In dit eerste deel van het drieluikbelastingcontrole van A tot Z” focust advocate Charlotte Lardenoit op de onderzoeksfase.
Wat kan de controleur nog onderzoeken en taxeren van het fiscaal verleden en op wat moet u letten?
Tijdens deze sessie worden de volgende topics besproken:

 • Wat kan de controleur nog onderzoeken en taxeren van het fiscaal verleden en op wat moet u letten?
 • De vraag om inlichtingen: hoe ver reikt de medewerkingsplicht? Wat met uw zwijgrecht?
 • Het boekenonderzoek ter plaatse;
 • De fiscale visitatie:
  • Boekenonderzoek
  • Mondelinge vragen om inlichtingen
  • De privé-woning
  • Computeronderzoek
  • Back-up van de database
  • Verjaringstermijnen
 • Het beroepsgeheim van de beroepsbeoefenaars
 • Het bankgeheim

Tot slot bekijken we wat de sancties zijn als u weigert mee te werken met de controleur.Deel 2: de taxatie-fase
In het tweede deel van dit drieluik “fiscale controle van A tot Z” bekijkt meester Charlotte Lardenoit met u de taxatie-fase. Welke procedurele stappen kan u verwachten en hoe moet u hierop reageren?
Tijdens dit seminarie worden de volgende punten uitvoerig behandeld:

 • Het bericht van wijziging en het antwoord op het bericht van wijziging
 • Het mandaat
 • De Kennisgeving van aanslag van ambtswege en het antwoord op de kennisgeving
 • De termijnen
 • Het onderzoek in deze fase
 • De Kennisgeving van beslissing tot taxatie


Deel 3: Het bezwaarschrift:

In het laatste deel van het drieluik “De belastingcontrole van A tot Z” bespreekt meester Charlotte Lardenoit het bezwaarschrift uitvoerig. U bent niet tot een akkoord gekomen met de fiscus en wenst tegen de gevestigde aanslag een bezwaar in te dienen!
In deze sessie worden de volgende onderwerpen besproken:

 • De kennisgeving van de aanslag
 • Wie kan een bezwaarschrift indienen (persoonlijk recht, mandaat,..)
 • De termijnen tijdens het bezwaar
 • De rechten van de belastingplichtige tijdens het bezwaar
 • De onderzoekshandelingen tijdens het bezwaar
 • De bemiddeling
 • De materiële ontheffing

 

Sprekers

Charlotte Lardenoit - Sansen International Lawyers

Datum
29/04/2021
09:00 - 12:30
12/05/2021
10:00 - 12:30
27/05/2021
10:00 - 12:00
Attesten

Iab/bibf/ibr: 7,5 Uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de orde van vlaamse balies.

Kostprijs

Inschrijven op het 'Pakket belastingcontrole van A tot Z kan met een korting van € 50 tegen € 446 euro (excl. BTW) per deelnemer.
 
50 euro korting
 
Het 'Pakket Belastingcontrole van A tot Z bestaat uit volgende opleidingen:

 • Seminarie Belastingcontrole van A tot Z deel 1: het onderzoek - 3.5u
 • Seminarie Belastingcontrole van A tot Z deel 2: de taxatie-fase - 2u
 • Seminarie Belastingcontrole van A tot Z deel 3: het bezwaarschrift - 2u

 
De kennisateliers zijn betaalbaar via KMO-portefeuille waardoor u een subsidie van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief BTW. U vindt het correct subsidieerbaar bedrag terug op onze facturen !
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

29/04/2021 09:00 - 12:30
12/05/2021 10:00 - 12:30
27/05/2021 10:00 - 12:00