De nieuwe autofiscaliteit na de hervormingen VenB! Aankopen

Spreker: Roel Van Hemelen
Duur: 2h
Datum: 02/07/2019


Autofiscaliteit ingrijpend veranderd, zowel in de PB als de VenB
De autofiscaliteit is grondig gewijzigd door de diverse eindejaarswetten.  Hoog tijd voor een update.  Op basis van de wetteksten krijgt u een schematische, praktijkgerichte analyse van de nieuwe autofiscaliteit.
Zowel in de PB (werknemers, zelfstandigen) als in de VenB zijn de wijzigingen ingrijpend.  Duidelijke antwoorden in een correct kader zijn nu meer dan nodig.

Aftrekregels voor auto’s in de VenB – PB – BTW
-  Wat verandert er concreet bij de fiscale aftrek autokosten zowel in de personenbelasting als de vennootschapsbelasting ?
- Hoe het voordeel alle aard en aftrek autokostencorrect berekenen na de hervormingen ?
- Wat met de aftrekbaarheid voor elektrische wagens?
- Is de fiscale aftrekbeperking autokosten ook niet van toepassing voor de kosten die aan derden worden doorgerekend, ook als die kosten uitdrukkelijk en afzonderlijk op factuur zijn vermeld
- Wat betekent concreet de afschaffing vrijstelling meerwaarden op bedrijfsvoertuigen ?
- Wat is de impact recente rechtspraak rond de bezoldigingstheorie en terbeschikkingstelling van personenwagens
- Kosten eigen aan de werkgever: hoe concreet het woon-werkverkeer & 40 dagen-regel toepassen ?
- Wat zijn de wijzigingen in de  berekening van het voordeel van alle aard indien de werkgever de brandstofkosten verbonden met het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen geheel of gedeeltelijk ten laste neemt ?
- Blijft de autoaftrek in de PB op een eenvormige aftrek van 75 % ?
- Hoe de fameuze VAA correct berekenen vandaag en eveneens met een overgangsregeling ?
- Hoe die berekening van de VAA correct
toepassen in  2020 ?  
 - Heeft de afstand tussen woonplaats en werkplaats een invloed op de berekening van de kosten van het woon-werkverkeer ?
 - Welke kosten van het woon-werkverkeer per auto zijn fiscaal aftrekbaar als gekozen wordt voor de aftrek van mijn werkelijke kosten?
- Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op de forfaitaire aftrek van 0,15 euro per afgelegde kilometer voor het woon-werkverkeer zonder beperkingen?
- Hoe de gebruikskosten van een auto voor het woon-werkverkeer verantwoorden?
- Wanneer specifiek forfait en wanneer algemeen forfait toepassen ?
- Afzonderlijke regeling voor lichte vrachtwagens ?
- Wanneer is de aftrekbeperking in BTW van toepassing ?
- Hoe bepaalt u het percentage beroepsgebruik van een gemengd gebruikte personenwagen/motorfiets?
- Welke van de 3 methodes toepassen en hoe dit concreet doen ?
- Wat zijn de implicaties van het terbeschikking stellen van een tankkaart ?
- Wat bij verkoop van de bedrijfswagen ?

De toepassingen Cash for car en ander mobiliteitsvergoedingen.
- Hoe wordt het brutobedrag van de mobiliteitsvergoeding berekend ?
- Moet de werkgever dan nog tussenkomen in het woon-werkverkeer ?
- Hoe wordt de werknemer belast ?
- Wat zijn de fiscale implicaties voor de werkgever ?
- In welke mate is de mobiliteitsvergoeding aftrekbaar ?
 

 

Thema's
1. Klik op ‘aankopen’ indien u deze webinar wenst aan te kopen.
2. U bevestigt uw aankoop na het inloggen (of registreren).
3. U komt op de betaalpagina, kies de betaalmethode die u verkiest.
4. Na betaling ontvangt u de betreffende elektronische factuur per e-mail.


1. Klik op ‘aankopen’ indien u deze webinar wenst aan te kopen.
2. U bevestigt uw aankoop na het inloggen (of registreren).
3. U komt op de betaalpagina, kies de betaalmethode die u verkiest.
4. Na betaling ontvangt u de betreffende elektronische factuur per e-mail.

Aanmelden

Registreren

Indien u reeds geregistreerd bent bij KennisAteliers dan hoeft u zich niet opnieuw te registreren.  U kunt inloggen met uw bestaande logins.
Wanneer u nog niet geregistreerd bent kunt u dit doen via de knop 'registreren'.
Opgepast, het registratie-formulier mag maar één keer gebruikt worden. Als u reeds het registratieformulier ingevuld hebt, gelieve de gegevens van uw vorige registratie te gebruiken. In geval u ze niet meer weet, gebruik volgende tool: Wachtwoord vergeten