DAC-6 - Meldingsplicht internationale fiscale constructies (met ITAA attest) Aankopen

Deze wet van 20/12/2019 verplicht de intermediairs om aan de bevoegde autoriteiten de informatie te verstrekken waarvan zij kennis hebben, die ze bezitten of die ze controleren. In bepaalde gevallen rust de verplichting tot mededeling van meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies op de relevante belastingplichtige en niet op de intermediair.
Voor wat betreft de ‘marktklare constructies’ zijn de intermediairs daarenboven verplicht om alle 3 maanden een bijgewerkt periodiek verslag op te stellen voor wat betreft nieuwe meldingsplichtige inlichtingen die sinds het laatste ingediende verslag beschikbaar zijn geworden.

 • Welke constructies moeten worden gemeld?
 • Moeten zuiver Belgische constructies ook worden gemeld?
 • Wat zijn “fiscaal agressieve” planningsconstructies?
 • Wat zijn juist “wezenskenmerken
 • Wie is er allemaal intermediair?
 • Hoe zit het met het beroepsgeheim
 • Moet een accountant melden?
 • Hoe kan een accountant weten of hij faciliteert/helpt/bijdraagt aan een potentieel fiscaal agressieve internationale planningsstructuur?
 • Op welke manier moet een accountant zijn klant meedelen dat hijzelf moet melden?
 • Wanneer moet er gemeld worden?
 • Wat met constructies uit het verleden? Moeten deze ook worden gemeld?
 • Wat zijn de sancties als je niet voldoet?
 • Wat zijn “marktklare” constructies?
 • Moeten marktklare constructies ook worden gemeld?

Datum opname: 28/01/2021
Attest ITAA: 2,5u

Spreker: Alain Claes - Sherpa Law
Thema's
Anti-witwaswetgeving
Kantoororganisatie
De aankoop van webinars is momenteel niet langer mogelijk via e-ateliers.be. Gelieve voor de aankoop van webinars https://www.kennisateliers.be te raadplegen.