Nieuw 'Goederenrecht' wijzigt toepassingen zakelijk gebruiksrechten: vruchtgebruik, erfpacht en opstal! (met ITAA attest) Aankopen

Wijzigingen aan vruchtgebruik, erfpacht en opstal.
De nieuwe Goederen’ wet heeft o.m. tot doel het stelsel van de zakelijke rechten, dat verspreid is over diverse delen van het Burgerlijk Wetboek en over bijzondere wetten buiten het Burgerlijk Wetboek, te integreren en te moderniseren.
In het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2020 werd de Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek gepubliceerd. Tijdens het seminarie gaan we in een eerste deel na welke wijzigingen werden aangebracht aan het vruchtgebruik, het recht van erfpacht en het recht van opstal.
 
Kosten onderhoud, herstellingen en vergoeding eigenaar op einde recht !
In het tweede deel gaan we dieper in op de problematiek van het onderhoud en de herstellingen. en wordt er bekeken welke vergoeding de eigenaar op het einde van het recht moet betalen aan de titularis van het zakelijk recht voor de werken die deze laatste aan het onroerend goed heeft gedaan.
De besproken civielrechtelijke wijzigingen werden gekozen op basis van hun fiscale relevantie (inkomstenbelasting en registratierecht), die uiteraard uitgebreid zal worden toegelicht tijdens het seminarie.
 
Fiscale impact nieuw goederenrecht op zakelijke gebruiksrechten.

 • Wijzigingen
  • Nieuwe wet en inwerkingtreding – quid bestaande structuren?
  • Algemene bepalingen met fiscale relevantie
  • Vruchtgebruik
  • Erfpachtrecht
  • Opstalrecht
 • Onderhoud en herstelling
  • Bestaande regeling en (fiscaal) jurisprudentiële invulling
  • Nieuwe regeling
 • Vergoeding voor werken gedaan door vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder
  • Bestaande regeling en (fiscaal) jurisprudentiële invulling
  • Nieuwe regeling
Datum Opname: 11/02/2021
Attest ITAA: 3u

Spreker: Philippe Salens - Senior Counsel E&Y

 
Thema's
VenB – onroerend goed
Onroerend goed – vruchtgebruik, opstal, erfpacht
Vruchtgebruik, erfpacht, opstal
De aankoop van webinars is momenteel niet langer mogelijk via e-ateliers.be. Gelieve voor de aankoop van webinars https://www.kennisateliers.be te raadplegen.