De kaasroute is gesloten! Alternatieven voor de schenking van uw aandelen en andere planning! (met ITAA attest) Aankopen

Sinds 15 december is het niet langer mogelijk om aandelen van een Belgische vennootschap belastingvrij te schenken via een Nederlandse notaris. De zogenaamde “kaasroute” is nu wettelijk aangepakt en deze schenkingen moeten verplicht in België worden geregistreerd. Is het nu nog mogelijk om belastingvrij aandelen te schenken?

 • Wat is nu juist de “kaasroute”?
 • Welke schenkingen moeten verplicht notarieel gebeuren?
 • Kunnen aandelen enkel via notaris worden geschonken?
 • Mogen we aandelen onderhands schenken?
 • Welke vennootschappen komen in aanmerking als familiale vennootschap?
 • Kunnen we van onze patrimoniumvennootschap een familiale vennootschap maken?
 • Wat na een schenking van een familiale vennootschap? Welke voorwaarden moeten we blijven voldoen?
 • Wat met de schenkingen die vóór 15 december 2020 zijn gebeurd voor Nederlands notaris?
 • Is de verdachte periode nu verleng tot 4 jaar? Of blijft het 3 jaar?
 • Welke alternatieve planningstechnieken kunnen we nog gebruiken?
  • Is verkoop tegen lijfrente mogelijk?

Is de verkoop in combinatie met een hand/bankgift

Datum opname: 28/01/2021
Attest ITAA: 2u

Spreker: Liesbeth Franck - Cazimir Advocaten

Thema's
Successieplanning
Schenken
De aankoop van webinars is momenteel niet langer mogelijk via e-ateliers.be. Gelieve voor de aankoop van webinars https://www.kennisateliers.be te raadplegen.