Belastbaarheid van vervangingsinkomen? Hoe moeten de Corona-premies juist belast worden? (met ITAA attest) Aankopen

2020 is achter de rug. Volgens sommigen een jaar om snel te vergeten?! Maar… de aangifte personenbelasting over 2020 moet binnenkort worden ingevuld! Heeft u al eens stil gestaan bij de manier waarop bepaalde vervangingsinkomsten moeten worden aangegeven en aan welk tarief ze zullen worden belast?

  • Hoe moet het overbruggingsrecht worden aangegeven?
  • Welke belasting zal van toepassing zijn op het overbruggingsrecht?
  • Er is maar weinig bedrijfsvoorheffing op het overbruggingsrecht ingehouden? Is dit de eindbelasting?
  • Hoe zit het met de belastbaarheid van de vergoedingen voor tijdelijke werkloosheid?
  • Hoe zit het met de belastbaarheid van de vergoedingen wegens “corona-ouderschapsverlof”? Of ouderschapsverlof in het algemeen?
  • Wat met de gewestelijke premies die zelfstandigen hebben ontvangen?
  • Wat als de zelfstandige ten onrechte ontvangen premies moet terugbetalen? Wat is de fiscale kwalificatie daarvan?

In dit bondig KennisAtelier komt u op een efficiënte en praktische manier te weten hoe u correct deze vervangingsinkomsten aangeeft en hoe u kan anticiperen op de belastingen die erop betaald moeten worden.


Datum opname: 4/03/2021
Attest ITAA: 2u

Spreker: Pieter Debbaut

 

Thema's
De aankoop van webinars is momenteel niet langer mogelijk via e-ateliers.be. Gelieve voor de aankoop van webinars https://www.kennisateliers.be te raadplegen.