Impact WVV op de overdracht van het familiebedrijf (met ITAA attest) Aankopen

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking. Met het nieuwe WVV beoogde de wetgever een doorgedreven vereenvoudigingmodernisering en flexibilisering van het Belgische vennootschapsrecht. Vooral de geflexibiliseerde besloten vennootschap springt hierbij in het oog.
Tijdens dit seminarie gaan we dieper in op de vraag welke mogelijkheden het nieuwe vennootschapsrecht biedt voor familiale bedrijfsopvolging. Hierbij besteden we bijzondere aandacht aan de flexibele BV als nieuw instrument voor vermogensplanning.
Onder meer de volgende topics komen tijdens dit seminarie aan bod:

  • aandelen met uiteenlopende winst- en stemrechten en soortvorming;
  • overdraagbaarheid van aandelen;
  • verankering van het bestuur in een familiale vennootschap;
  • uittreding en uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen;
  • gevolgen van het nieuwe vennootschapsrecht voor het fiscale gunstregime voor de schenking en vererving van familiale vennootschappen;
  • het nut van controlevehikels, zoals de maatschap, voor de organisatie van familiale bedrijfsopvolging in het nieuwe WVV-tijdperk.
 
Sprekers:
  • Olivier De Keukelaere – Partner Cazimir Advocaten
  • Eveline Vanthorre – Advocaat Cazimir Advocaten

 
Datum opname: 17 maart 2021

Thema's
De aankoop van webinars is momenteel niet langer mogelijk via e-ateliers.be. Gelieve voor de aankoop van webinars https://www.kennisateliers.be te raadplegen.