Planningstechnieken bij nieuw samengestelde gezinnen – met ITAA attest Aankopen

n het huidig maatschappijmodel zijn de nieuw samengestelde gezinnen talrijk. In deze context is het uitermate belangrijk dat op voorhand wordt nagedacht over de wijze waarop het vermogen overgaat bij een overlijden.
 
Het wettelijk vruchtgebruik van een stiefouder (in de hoedanigheid van langstlevende echtgenoot) dat rust op de nalatenschapsgoederen wordt door de afstammelingen dikwijls als onrechtvaardig ervaren.
 
Bovendien hebben kinderen geen wettelijk erfrecht in de nalatenschap van hun stiefouder.
Om te vermijden dat kinderen worden onterfd via een toebedeling via huwelijkscontract aan de langstlevende echtgenoot-stiefouder, bestaat een correctiemechanisme in het Burgerlijk Wetboek.
 
Voorts creëert het hervormde erfrecht en het hervormde huwelijksvermogensrecht meer beschikkingsvrijheid die zowel in het voordeel, als in het nadeel van de langstlevende stiefouder kan worden gebruikt.
 
Het hervormde erfrecht creëert een ruimer beschikbaar deel, hetgeen betekent dat een groter erfdeel kan worden gelegateerd aan de langstlevende stiefouder. Daar tegenover wijzigde het hervormde huwelijksvermogensrecht de materiële beperking gekoppeld aan de Valkeniersclausule, wat een volledige afstand van erfrechten in de nalatenschap van de eerstervende echtgenoot mogelijk maakt.
 
Tot slot is het ook mogelijk dat de stiefouder een zodanig goede band met de kinderen van zijn nieuwe partner heeft dat deze overgaat tot stiefouderadoptie. Welke impact heeft dit op het vlak van het erfrecht en de erfbelasting?
 
Kortom, in dit seminarie verdiepen wij ons in de mogelijke instrumenten die de overgang van het vermogen in nieuw samengestelde gezinnen zo goed mogelijk begeleiden.
 
Spreker:

  • Liesbeth Franck – Advocaat – Principal Cazimir Advocaten

 
Datum opname: 2 maart 2021
Attest ITAA: 2u

Thema's
Successieplanning
Samenwonen
De aankoop van webinars is momenteel niet langer mogelijk via e-ateliers.be. Gelieve voor de aankoop van webinars https://www.kennisateliers.be te raadplegen.