Autofiscaliteit: een Tesla of een Lada?? Kiest u voor fiscaal-voordelige wagens of voor budget-voordelige wagens? (met attest ITAA) Aankopen

De personenwagen wordt in de Belgische fiscaliteit vaak als melkkoe aanzien, waardoor we recent weer heel wat wijzigingen hebben moeten slikken op het vlak van autofiscaliteit. In dit KennisAteliers wordt de nieuwe autofiscaliteit nog eens haarfijn uit de doeken gedaan, maar wordt er aan de hand van praktische voorbeelden nagegaan of het effectief loont om duizenden euro’s extra aan een fiscaal interessante wagen te spenderen? Of is het financieel toch interessanter om een budgetvriendelijke wagen te nemen die dan fiscaal minder aftrek oplevert. Dit zowel voor de personenbelasting als voor de vennootschapsbelasting!

 • Een overzicht van de gewijzigde fiscale spelregels in de personenbelasting alsook in de vennootschapsbelasting
 • Hoe moet de aftrek in de personenbelasting correct worden berekend?
 • Wat zijn de grootste verschillen tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting?
 • Hoe moet het voordeel van alle aard berekend worden?
 • Mag het voordeel van alle aard in mindering worden gebracht van de verworpen uitgaven?
 • Mag een bedrijfsleider meerdere auto’s in zijn vennootschap hebben? Hoe bekijkt de fiscus dit?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van de aankoop van een lichte vrachtwagen?
 • Hoe moet de fiscale meer- of minderwaarde worden berekend na de wijzigingen?
 • WLTP of NEDC (2.0)?
 • Wat is er recent gewijzigd aan de referte-uitstoten voor de berekening van het voordeel van alle aard?
Verder wordt er in dit KennisAteliers met voorbeelden en concrete cases gekeken welke wagen u nu het meeste voordeel oplevert. Een hybride of elektrische wagen? Of dezelfde wagen met enkel een brandstofmotor, die heel wat minder kost, maar fiscaal ook minder interessant is. Ook worden enkele voorbeelden gebruikt om de effectieve kost van de lichte vrachtwagens aan te tonen.
 
Spreker:
 • Roel Van Hemelen – KennisAteliers

 
Datum opname: 21 januari 2021
Attest ITAA: 3u

Thema's
VenB
De aankoop van webinars is momenteel niet langer mogelijk via e-ateliers.be. Gelieve voor de aankoop van webinars https://www.kennisateliers.be te raadplegen.