Waardering vruchtgebruik: wie durft nog na de "rule of thumb" (aka methode rulingcommissie) (met attest ITAA) Aankopen

Vruchtgebruik is een enorm populaire methode om een groot deel van de kostprijs van onroerend goed ten laste van de vennootschap te nemen, terwijl na afloop van het vruchtgebruik de volle eigendom privé zit, en dus ook privé de meerwaarde of de inkomsten kunnen worden genoten.

De waardering van vruchtgebruik heeft echter al enkele woelige watertjes doorzwommen. Van de grote controleactie in 2013 die de zogenaamde “methode Ruysseveld” nog tolereerde of zelfs aanmoedigde, over de gewijzigde standpunten van de rechtspraak tot de fameuze vuistregel of “rule of thumb” van de rulingcommissie. De ontwerp-aanvraag van de rulingcommissie waarin wordt meegegeven hoe de waardering dient te gebeuren.
Maar is deze waarderingsmethodiek van de rulingcommissie wel correct?
In dit KennisAteliers overloopt Philippe Salens met jullie de verschillende methodieken en waarderingsmethodes voor het vruchtgebruik:

  • Wat is vruchtgebruik?
  • Wat is de economische waarde van vruchtgebruik voor de verkrijger?
  • Is de “rule of thumb” van de rulingcommissie goed? Voordelig? Of is deze nadelig?
  • Mogen we een eigen waardering hanteren?
  • Wat als onze eigen waardering afwijkt van de waardering van de rulingcommissie?
  • Hoe moeten we onze waardering onderbouwen?
  • Welke aspecten van de waardering zijn van belang?
  • Wat als we (grote) verbouwingswerken plannen?
  • Hoe moet het vruchtgebruik worden berekend als we een grond aankopen waarop we een gebouw willen oprichten?
 
Spreker:
  • Philippe Salens – Senior Counsel E&Y

 
Datum opname: 22 maart 2021
Attest ITAA: 3u

Thema's
VenB – onroerend goed
Onroerend goed – vruchtgebruik, opstal, erfpacht
Vruchtgebruik, erfpacht, opstal
De aankoop van webinars is momenteel niet langer mogelijk via e-ateliers.be. Gelieve voor de aankoop van webinars https://www.kennisateliers.be te raadplegen.