Update PB en VenB 2021/1 – ingrijpende fiscale veranderingen !! (met attest ITAA) Aankopen

Alleen wat relevant is voor uw dossiers !
Zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting kennen een voortdurende zondvloed van belangrijke nieuwigheden: wetswijzigingen, rechtspraak en administratieve standpunten en richtlijnen zijn een bron van nuttige informatie.
 
Accent op de praktijk: wat en hoe toepassen
Twee maal per jaar (maart/november) selecteert de spreker voor u relevante en voor uw dagelijkse praktijk belangrijke items die met ruimte voor interactiviteit besproken worden.
Zoals steeds krijgt u van hem een bruikbare syllabus en komen ook de actualiteit van de dag en de hete hangijzers aan bod, zodat u na dit seminarie bijgewerkt terug aan de slag kan.
 
Ingrijpende fiscale veranderingen !

 • - De verdere toepassing van de tweede fase van het Zomerakkoord: nu ook voor de afsluiting aj. 2021 bij vennootschappen !
 • - Een checklist met alle wijzigingen voor de afsluiting van boekjaar-kalenderjaar 2020 (aanslagjaar 2021).
 • - Hoe belangrijk is het om een voldoende gedetailleerde factuur te maken resp. ontvangen ?
 • - Hoe voor uw pensioenopbouw de 80%-regel toepassen en optimaliseren bij tijdelijke vermindering of stopzetting bezoldiging ?
 • My Pension en fiscale pensioenoptimalisatie: relevant en gemakkelijk, maar ook confronterend op fiscaal vlak !
 • - De investeringsaftrek anno 2021.
 • - Fiscale coronamaatregelen: vrijstelling lokale steunpremies, verlenging gebruiksduur cheques, fiscale gevolgen i.g.v. kwijtschelding huur, studentenbezoldigingen, …
 • - De aftrek van de kosten van onroerende goederen bij privaat gebruik door de bedrijfsleider: actualiteit, standpunten fiscus, rechtspraak, hoe hiermee elke dag omgaan ?
 • - Interesten tussen verbonden vennootschappen: welke interesten toepassen ? Zijn we nu volledig verlost van het thin cap-drama ?
 • Optimalisatie van de vennootschap anno 2021: stuur uw aanpak bij waar nodig en/of wenselijk.
 • - Optimalisatie debetstand rekening-courant.
 • - Hoe zwaar worden uw voordelen van alle aard belast in 2021 ?
 • - De algemene vergadering digitaal houden: oplossing in corona-tijde ?
 • - Nu toch verrekening van een FBB voor Franse dividenden !
 • - Verhoogde belastingvrije som voor mantelzorg.
 • - Hogere belastingvermindering voor kosten kinderopvang.
 • Consumptiecheques: een éénjaarsvlieg ?
 • Niet-indexering in de personenbelasting: concrete gevolgen.
 • - enz.
 
Spreker:
 • Filip Mees – TeamAccount

 
Datum opname: 31 maart 2021
Attest ITAA: 3,5u

Thema's
De aankoop van webinars is momenteel niet langer mogelijk via e-ateliers.be. Gelieve voor de aankoop van webinars https://www.kennisateliers.be te raadplegen.